TYÖSKENTELYTAPANI

 

Pepita Ruuska

Psykologi, psykoterapeutti

Olen psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Jyväskylästä. Työkokemukseni psykologina on ehtinyt karttua jo kolmenkymmenen vuoden ajan, josta 22 vuotta erikoissairaanhoidossa psykiatrian vastuualueella ja nuorisopsykiatriassa. Lisäksi olen tehnyt työterveyshuollon lyhytpsykoterapioita ja Kelan tukemia pitkiä kuntoutuspsykoterapioita sekä tavannut itsemaksavia asiakkaita.

Työskentelytapani pohjautuu psykodynaamisiin teorioihin ja kiintymyssuhdeteoriaan. Onnistuneen psykoterapian edellytys on turvallinen yhteistyösuhde, jossa on mahdollista uskaltaa tutkia itseä. Ajattelen niin, että ongelmien, oireiden ja psyykkisen kärsimyksen takana on usein monimutkaisia tunteita, joita olemme oppineet välttämään ja joiden kanssa olemme jääneet liian yksin. Meihin kaikkiin pätee sama periaate: selviytyäksemme olemme oppineet piilottamaan sen, mitä meissä ei ole voitu rakastaa ja hyväksyä. Välttely on niin automaattista, ettemme ole siitä tietoisia ja siitä on tullut osa persoonaamme, reagoimistapojamme ja tapaamme olla ihmissuhteissa, joissa toistamme samoja toimintamalleja, vaikka ne eivät toimisi toivomallamme tavalla ja olisivat jopa haitallisia. Tunteita vältellään myös toiminnalla ja riippuvuuksilla, kuten päihteet, työnarkomania, liiallinen shoppailu tai itseä vahingoittava käytös.   

Samat välttämismallit, jotka aiheuttavat ongelmia elämässämme näyttäytyvät myös terapiassa. Jotkut muutoksen esteistä ovat helpommin purettavissa, toiset taas ovat sitkeitä ja niiden tiedostaminen ja uudenlainen toiminen vaativat paljon toistoja tehden muutoksesta hitaampaa. Terapiasuhde luo mahdollisuuden korjaaviin kokemuksiin. Psyykkisen muutoksen paradokseihin kuuluu se, että samaan aikaan kun haluamme muuttua, meidän mielemme pitää kiinni tutusta, vaikka se olisi haitallista ja vastustaa muutosta, tuntematonta. Nämä ilmiöt kulkevat mukana myös psykoterapiaprosessissa.