Koulutus

Olen valmistunut psykologiksi Jyväskylän yliopistosta 1991 ja tämän lisäksi hankkinut psykodynaamisen psykoterapiakoulutuksen ja psykoterapian erikoispsykologikoulutuksen, joka päättyi 2019. Syksyllä 2022 aloitan kolmannen pitkän koulutukseni, joka on ISTDP-koulutus eli intensiivinen psykodynaaminen lyhytpsykoterapiakoulutus.

Ajatteluni perusta on psykoanalyyttisissa ja psykodynaamisissa teorioissa, mutta olen aina seurannut muidenkin suuntausten kehitystä ja ottanut sieltä työskentelyyn tekniikoita tai näkökulmia, jotaka eivät ole ristiriidassa oman ajatteluni kanssa. Esimerkiksi traumateoriat ovat lisänneet ymmärrystäni autonomisen hermoston osuudesta kehollisen turvallisuuden tunteen kokemisessa ja antaneet konkreettisia keinoja auttaa hermoston rauhoittamisessa.

Psykodynaaminen suuntaus pitää sisällään erilaisia teorioita, mutta niillä on myös jaettuja perusperiaatteita. Tiedostamaton mieli on ehkä tunnetuin näistä. Nykyisin neurotieteet ovat pystyneet kuvantamaan tämän MRI-menetelmällä, joka on toistuvasti osoittanut, että iso osa ajattelusta ja tunteista tapahtuu tietoisuuden ulkopuolella. Tämän lisäksi psykodynaaminen teoria on tuonut tietoisuuteen, että on myös asioita, joita emme halua tietää, koska ne tekevät meistä haavoittuvia tai tuntuvat uhkaavilta. Vaikka emme ajattele niitä, ne silti vaikuttavat meihin.

Psykodynaamisen psykoterapian tavoite ei ole pelkästään helpottaa oireita, vaan on laajentaa yksilön vapautta valita kuinka haluaa toimia tai mitä valintoja automaattisen tiedostamattoman vanhan toistamisen sijaan. Psykodynaamisessa teoriassa mennyt elää nykyhetkessä niin, että monet psykologiset ongelmat nähdään alkuperältään adaptiivisina ratkaisuina elämän haasteisiin. Ongelmalliseksi ne ovat muuttuneet myöhemmin, kun niitä käytetään muissakin tilanteissa kuin niissä, jotka ne synnyttivät. Psykodynaaminen näkemys on aina pitänyt tunteita keskeisenä informaation lähteenä kärsimyksen ja oireiden ymmärtämiseksi.  Häiritsevät tunteet kertovat siitä, että jokin tärkeä emotionaalinen tarve ei ole täyttynyt ja terapian tarkoitus on auttaa löytämään parempia keinoja tyydyttää hyvinvoinnin kannalta keskeisen tärkeitä tunnetarpeita. Huonosti toimivan tavan toistaminen onkin yksi varhaisen muistamisen muoto, siksi siitä kiinni saaminen auttaa ymmärtämään itseä ja suhtautumaan itseen myötätuntoisemmin. Silti varsinainen muutos tapahtuu nykyhetken ihmissuhteissa ja terapiasuhteessa, ja uuden toimivamman tavan oppiminen vaatii aikaa ja paljon toistoja ennen vakiintumista. Tämän vuoksi psykoterapia ottaa myös aikaa.

Syksyllä 2022 alkava koulutukseni on jatketta aiemmille koulutuksilleni. Sekin perustuu ajatukseen siitä, että yrittäessämme maksimoida fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden, olemme joutuneet sulkemaan pois osan monimutkaisista tunteistamme. Olemme myös oppineet varhain kuinka olemme yhteydessä omiin tunteisiin ja muihin ihmisiin. Nämä opitut tavat voivat vaikuttaa meihin nykyisin negatiivisesti esimerkiksi ihmissuhdeongelmina, ahdistuksena, masennuksena tai muuna psyykkisenä ja joskus fyysisenäkin kipuna ja kärsimyksenä. ISTDP keskittyy niihin alueisiin, joilla psyykkistä kipua esiintyy tänä päivänä ja joihin asiakas toivoo apua.