Omavalvontasuunnitelma ja tietoturvasuunnitelma

Olen laatinut ja dokumentoinut lakisääteiset omavalvontasuunnitelman ja tietoturvasuunnitelman, jotka ovat nähtävissä pyydettäessä vastaanottotilassa. 

Terveydenhuollon palveluntuottajana valvon, seuraan, arvioin ja tarvittaessa korjaan toimintatapoja, jos niissä ilmenee puutteita.  Omavalvonta on ennakoivaa toimintaa ja siihen kuuluu riskitilanteiden tunnistaminen ja epäkohtiin puuttuminen.

Omavalvonnan kautta huolehdin myös siitä, että käytössäni on asianmukaiset tietoturva- ja tietosuojakäytännöt arkaluontoisten asiakastietojen suojaamiseksi ja että noudatan niitä käsitellessäni asiakas- ja potilastietoja. Omavalvontaan kuuluu myös tietojärjestelmien käyttöympäristön turvallisuudesta huolehtiminen.